§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

1.   Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www. eulabcompany.com (dalej: Sprzedawca) oraz dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.

2.   Właścicielem sklepu internetowego i  administratorem strony jest EULAB COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EULAB COMPANY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowska 80/82 / 700; kod 00-844 w Warszawie,
NIP:
5272932275, REGON: 386626938, KRS: 0000851966

3.   Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do  konsumentów jak i  przedsiębiorców, dokonujących zakupu produktów w sklepie internetowym:   www. eulabcompany.com 

§ 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ:

Klient może porozumiewać się ze  Sprzedawcą za pośrednictwem poniżej wskazanych numerów telefonów (w godzinach pracy sklepu) oraz adresów e-mail:

1.   Adresy e-mail Sprzedawcy:       [email protected]

2.   Numer telefonu Sprzedawcy:   +48 888 555 646

3.   Telegram:                                     +48 888 555 646

4.   WhatsApp:                                   +48 888 555 646

- Wickr: eulab

- Wire: @eulab

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.   Do skorzystania z oferty dostępnej w sklepie internetowym pod adresem www. eulabcompany.com  niezbędne jest:

a.    urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową;

b.   aktywne konto poczty elektronicznej;

c.    włączona obsługa plików Cookies;

d.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 4. ZAMÓWIENIE

1.   Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT 23%).

2.   Wiążąca cena dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie
w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3.   Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

4. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo indywidualnie ustalane z Klientem poprzez kontakt na adres e-mail Sprzedawcy:       [email protected]

5.   Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Polski oraz Państw należących do Unii Europejskiej. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru poza granice Polski są każdorazowo wyliczane i indywidualnie uzgadniane z Klientem poprzez kontakt na adres e-mail Sprzedawcy:  [email protected]

6.   Opłaty za wysyłkę obejmują opłaty manipulacyjne i opłaty za pakowanie,
a także koszty wysyłki. Opłaty manipulacyjne są stałe, natomiast opłaty za transport różnią się w zależności od całkowitej wagi przesyłki i miejsca przeznaczenia.

7.   Sprzedawca zaleca zgrupowanie zakupionych towarów w jednym zamówieniu, o ile rozmiar  i  ilość asortymentu na to pozwala.

8.   Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby każda paczka była starannie zapakowana i chroniła delikatne artykuły przed przypadkowym uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9.   Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenia towaru podczas transportu.

10. Na życzenie Klienta, paczka z zakupionym towarem zostanie ubezpieczona w zakresie ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki w drodze od Sprzedawcy do Klienta. Koszt tego ubezpieczenia ponosi Klient.

11. Czasem realizacji zamówienia jest czas od złożenia zamówienia do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki do Klienta.

12. Sprzedawca wysyła paczki z zamówionym i opłaconym towarem w przeciągu 2 - 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania płatności. Paczka/paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Paczkomatów. Sprzedawca każdorazowo udostępnia link do śledzenia przesyłki online.

13. Czas na dostarczenie przesyłki do Klienta jest zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru. Wynosi od 2 do 31 dni roboczych. W szczególnych przypadkach termin może ulec wydłużeniu.

14.  Promocje nie łączą się. Niemożliwe jest skorzystanie z kilku promocji
i przecen jednocześnie. Klient ma prawo wyboru najkorzystniejszej opcji.

§ 5. PŁATNOŚĆ

1.   Płatność jest możliwa:

1.   Przelewem na rachunek bankowy Sklepu – przedpłatą.

2.   Szybką płatnością za pośrednictwem kanałów elektronicznych: Bank Transfer, PayU, Paypal, Bitcoin, Ethereum i Litecoin.

3.   Za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Sklep zastrzega możliwość wyłączenia określonych produktów z tej formy płatności, dotyczy Klientów, którzy dokonali już przynajmniej jednego zakupu.

2.   Warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie wpływu na rachunek bankowy Sklepu oraz ostateczna akceptacja zmówienia przez Klienta drogą mailową.

§ 6. GWARANCJA

1.   Sprzedający oświadcza, iż produkty sprzedawane w sklepie internetowym www. eulabcompany.com  są fabrycznie nowe
i objęte gwarancją producenta lub importera oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.   Czas trwania gwarancji jest uzależniony od producenta oraz rodzaju towaru.

3.   Karta charakterystyki produktu chemicznego, której kopię otrzymuje Klient wraz z towarem nie jest podbijana pieczęcią firmową Sprzedawcy.

4.   W ciągu 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny pod warunkiem, że  produkt w szczególności nie nosi śladów otwarcia, naruszenia fabrycznego zamknięcia i etykiety produktu, użycia. Wszelkie koszty i ryzyka związane ze zwrotem przesyłki ponosi Kupujący.

5.   Różnice w wyglądzie między towarem prezentowanym na stronie www.eulabcompany.com, a wyglądem towaru dostarczonego do Klienta, które wynikają wyłącznie z ustawień sprzętu użytego przez Klienta do składania zamówienia (np. odcień produktu) nie stanowią podstawy reklamacji. Powyższe ma zastosowanie w przypadku zamieszczenia fotografii produktu na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 6. REKLAMACJE

1.   Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

2.   W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi wskazanymi w ustawie Kodeks cywilny.

3.   Reklamację można składać pisemnie drogą pocztową lub drogą elektroniczną na poniższy adres: 

EULAB COMPANY Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 80/82 / 700
00-844 Warszawa

                                    [email protected]

4.   Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z  wadą towaru. Powyższe wskazania mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonej bez  ich zachowania.

5.   Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć rzecz wadliwą do  miejsca wskazanego w niniejszym Regulaminie.

6.   Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.   Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

EULAB COMPANY Sp. z o.o. ul. Grzybowska 80/82 / 700, kod:00-844 Warszawa

§ 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.   Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w  siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do  których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz  na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

2.   Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń: – jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z  wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z  zawartej Umowy Sprzedaży. – Jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. – Może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z  bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007707  oraz  przez  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail [email protected]. – może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 8. DANE OSOBOWE

1.   W czasie składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www. eulabcompany.com  Klient zostaje poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej w  celu realizacji na  jego rzecz Umowy Sprzedaży.

2.   Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych podczas składania Zamówienia jest EULAB COMPANY Sp. z o.o.

3.   Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich przenoszenia, a także może zwrócić się z pisemnym żądaniem ograniczenia przetwarzania lub usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych. Żądanie usunięcia danych zostanie zrealizowane, o ile nie istnieją inne podstawy do przetwarzania danych, w tym powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane wprowadzone przez Kupującego przy wysłaniu zapytania za pośrednictwem Serwisu można zmienić zgłaszając prośbę na adres   [email protected]

4.   Klient ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przetwarzanych na  podstawie uzasadnionego interesu prawnego sprzedawcy, np. w celach marketingowych.

5.   Klient ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że  jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

6.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy.

7.   Dane są ujawniane podmiotom przetwarzającym dane w  imieniu administratora, tj. świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, usługę livechat, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmiotom realizującym dostawy, podmiotom realizującym usługi płatności online.

8.   Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych zawiera Polityka prywatności.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.   Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w  terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od  niej bez  podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego
i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy z opisem zwracanego towaru przed jego upływem. Towar nie może nosić żadnych cech otwarcia lub użycia jeżeli został już doręczony Konsumentowi.

2.   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone:

  • pisemnie na adres:

·        EULAB COMPANY Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 80/82 / 700
00-844 Warszawa

3.   Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: – dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca doręcza Produkt, będąc zobowiązany do  przeniesienia jego własności (m.in. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów – dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5.   Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14  dni kalendarzowych od  dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od  umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, za nabyty towar, o ile Kupujący za niego zapłacił. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył  Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na  inny sposób zwrotu. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od  Konsumenta np. poprzez zlecenie odbioru towaru od Konsumenta za pomocą firmy kurierskiej, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od  Konsumenta do chwili dostarczenia Produktu z  powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.   Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14  dni kalendarzowych od  dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres:

EULAB COMPANY Sp. z o.o. ul. Grzybowska 80/82 / 70000-844 Warszawa

8.   Jakiekolwiek zmniejszenie wartości Produktu będącej w szczególności wynikiem korzystania z niego wyłącza prawo do odstąpienia od umowy na warunkach i zasadach opisanych powyżej.

9.   Sprzedawca oświadcza, iż nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikających z odstąpienia od umowy.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep internetowy www. eulabcompany.com  oraz Klienta umowy kupna-sprzedaży. Treść regulaminu zobowiązuje Strony zgodnie z brzmieniem regulaminu z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

2.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny; Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a ponadto dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3.   Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie z  ważnych przyczyn (m.in. zmiany w przepisach prawa). O wszelkich zmianach Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na  stronie głównej sklepu internetowego pod adresem www.eulabcompany.com, która będzie zawierała wskazanie zmian  i  termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14  dni  od  dnia ich ogłoszenia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 roku.